Terug naar overzicht

Hoger onderwijs moet ministersalarissen melden

Organisaties in de publieke sector, waaronder hogescholen en universiteiten, moeten voortaan in hun jaarverslag aangeven wanneer hun bestuurders meer verdienen dan 122.000 euro, het salaris van een minister. Namen hoeven niet te worden genoemd, functies wel.
Het kabinet heeft dit vorige week besloten in reactie op de ontstane commotie over topsalarissen in publieke organisaties. De eerste jaarverslagen waarin de salarissen verplicht worden geopenbaard zullen waarschijnlijk de verslagen over 2005 zijn die volgend jaar uitkomen. Het wetsvoorstel moet immers eerst de Raad van State en het parlement passeren.

Uit een begin dit jaar gepubliceerd onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat minstens zestig functionarissen in het hoger onderwijs een salaris van meer dan 130.000 euro ontvangen. Van deze grootverdieners werken er 24 bij hogescholen en 36 bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.
Aan het schriftelijke onderzoek van het ministerie werkte 57 procent van de hogescholen mee en 85 procent van de universiteiten en onderzoeksinstellingen. De werkelijke hoeveelheid ministersalarissen zou dus nog hoger kunnen liggen.

Wat de leden van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool verdienen is niet bekend. In november 2003 bleek uit een onderzoek van het HBO-journaal dat de bezoldigingskosten van de Raad van Bestuur van Avans (toen ‘Stichting Brbantse Hogescholen’) in 2002 821.000 euro bedroegen. Daarmee was het de duurste Raad van Bestuur per 10.000 studenten van het hele hbo.
Reagerend verklaarde bestuurder Frans van Kalmthout dat door de fusie de toen nog vijfkoppige Raad van Bestuur tijdelijk nogal omvangrijk was. Inmiddels bestaat de Raad van Bestuur uit drie personen.
Ook was toen onduidelijk welke kosten precies onder het genoemde bedrag vielen. Van Kalmthout wilde daar niet nader op ingaan. Wel zei hij binnen één à twee jaar openheid over de topsalarissen te verwachten gezien de politieke druk vanuit de Tweede Kamer.

Sindsdien is het onderwerp in een stroomversnelling gekomen. Afgelopen februari werden minister Remkes en de Tweede Kamer het eens dat er scheefgroei is in het publieke ‘salarisgebouw’ en dat ministers in beginsel het meest moeten verdienen. Daartoe gaan hun salarissen de komende regeerperiode met dertig procent omhoog. Alleen in bijzondere gevallen – bijvoorbeeld als er sprake is van een hoog afbreukrisico – mogen ambtenaren, politici en toppers in zelfstandige bestuursorganen meer verdienen. (HC/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?