Terug naar overzicht

In zeven jaar tijd mbo- en hbo-diploma

Door de mbo-opleiding ICT beter aan te laten sluiten op de hbo-opleiding ICT kunnen studenten straks in zeven jaar tijd hun mbo- én hbo-diploma halen. Om dit te bereiken heeft de Academie voor ICT en Media in Breda van de Raad van Bestuur 49.800 euro aan ‘Impulsmiddelen’ gekregen.

De mbo-studenten kunnen straks onder meer in het laatste half jaar ervoor kiezen om zich te gaan voorbereiden op de hbo-opleiding. Nu al zijn studenten van het Florijncollege in een pilotproject elke woensdag bij de AIM aanwezig. Ze krijgen workshops en projecten aangeboden die de reguliere studenten ook krijgen tijdens het eerste half jaar van de brede propedeuse van de AIM, waarin vier verschillende ICT-opleidingen zijn ondergebracht. De mbo’ers die meedoen kunnen als ze straks doorstromen naar de AIM een korter traject volgen van 3 of 3,5 jaar, afhankelijk van hun stage. Want ook in hun stage kunnen de mbo-studenten al kiezen voor bepaalde opdrachten waardoor ze vrijstelling krijgen voor hun hbo-stage.
Samen met het Leer- en Innovatie Centrum (LIC) van Avans Hogeschool bekijkt AIM ook of de portfolio van de mbo’ers geïntegreerd kan worden in de AIM-portfolio. De academie gaat ook de benodigde competenties van de twee opleidingen beter op elkaar afstemmen.
De Academie voor ICT en Media (AIM) is de samenwerking begonnen met het ROC West-Brabant, een fusie van verschillende Regionale Opleidingscentra (ROC’s). De bedoeling is met meerdere ROC’s in de regio samen te gaan werken.
De docenten van de ROC’s en AIM werken in expertiseteams samen om de twee schooltypen beter op elkaar aan te laten sluiten en ontwikkelen samen onderwijs. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?