Terug naar overzicht

Intensieve samenwerking onderwijs en instellingen in de zorg

Om het onderwijs beter af te kunnen stemmen op de vraag in de markt gaan de zorgorganisaties in West-Brabant en de academies voor Sociale Studies en Gezondheidszorg in Breda samenwerken.

Ook ROC West-Brabant en de OVDB (kenniscentrum voor leren in de praktijk) doen er aan mee. Hiervoor tekenen zij deze maand een convenant. De precieze datum is nog niet bekend.
De opleidingen en instellingen willen onder meer het aantal studenten dat afstudeert beter afstemmen op de behoeften uit de regio. ‘Wij denken dat we nu te weinig studenten afleveren’, licht Thieu Schraven, directeur van de Academie voor Gezondheidszorg toe.
De partijen gaan ook bekijken welke competenties specifiek in deze streek nodig zijn. ‘Welke dat zijn, weet ik nu ook nog niet. Misschien is het wel anders op het platteland dan in de stad of met een bepaalde beroepsbevolking’, zegt Schraven.
Het onderwijs kan haar programma aanpassen aan de vraag uit het werkveld, maar het moet niet een “U vraagt, wij draaien”-concept worden, vindt de directeur. ‘We blijven onze studenten breed op hbo-niveau opleiden. Bovendien moeten we studenten afleveren met de landelijk geldende competenties op zak.’ Maar het kan volgens Schraven geen kwaad om goed te weten aan welke vaardigheden de zorg echt behoefte heeft. ‘Als de student maar zijn eigen keuzes kan blijven maken.’
Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, ook wat betreft stageplaatsen, wordt onder meer een ‘zorg- en onderwijscoördinatiepunt’ opgericht. Mogelijk wordt daarin het Regionaal Bureau Praktijk Vorming, dat de praktijkplaatsen voor ROC en hbo regelt, ondergebracht. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?