Terug naar overzicht

Interculturele studentenvereniging voor heel Avans

Meer dialoog tussen studenten met verschillende culturele achtergronden. Dat is de doelstelling van de interculturele studentenvereniging in wording. Het is voor het eerst dat een vereniging zich richt op alle studenten van Avans Hogeschool.

Over de naam zijn ze nog in discussie, maar waarschijnlijk wordt het Almuna, Arabisch voor ‘de wens’. ‘De wens om op een dag goed te kunnen samenleven’, legt initiatiefneemster Najat Chakur, eerstejaarsstudent Social Work in Den Bosch uit.
Met de vereniging wil Najat meer wederzijds begrip tussen de verschillende culturen op de hogeschool. ‘Het wordt hoog tijd dat er iets aan interculturele vraagstukken wordt gedaan. In de samenleving speelt er van alles, vooral na de moord op Theo van Gogh en dat werkt door naar school. Ik wil onderwerpen als geloofsuitingen bespreekbaar maken. Angst voor een ander ontstaat meestal door onwetendheid.’ Door de groepen met elkaar in debat te laten gaan, hoopt Najat dat angst en vooroordelen verdwijnen.

In eerste instantie wilde Najat een Marokkaanse studentenvereniging oprichtte, maar ze vond dat dan te veel de nadruk ligt op de Marokkaanse cultuur en dat is absoluut niet de bedoeling. ‘De vereniging staat open voor alle culturen.’
Het is de eerste vereniging die over de grenzen van de locaties gaat. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar Najat heeft er ervaring mee. Ze organiseerde veel debatten als voorzitter van het Tilburg Promotieteam Intercultureel Talent dat bestaat uit succesvolle allochtone jongeren die een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen. De provincie Noord Brabant heeft dit Tilburgs initiatief overgenomen en probeert in andere Brabantse plaatsen dergelijke teams van de grond te krijgen.

Almuna gaat intensief samenwerken met de net opgerichte Bossche studentenvereniging La Divina Commedia. Beiden streven namelijk dezelfde doelstelling na: het bevorderen van het debat tussen de verschillende culturen.
Aanvankelijk was er sprake dat beide verenigingen in elkaar op zouden gaan, maar over een fundamenteel verschil kunnen de oprichters van beide verenigingen het niet eens worden. ‘Hoewel de activiteiten van La Divina Commedia voor alle studenten zijn, kunnen alleen studenten Social Work lid worden’, zegt Jesse Klaver, eerstejaarsstudent Social Work en voorzitter. ‘Ik wil klein beginnen, omdat we dan beter overzicht hebben. Als de fundering goed is, kunnen we in de toekomst altijd nog samengaan.'(CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?