Terug naar overzicht

Invoering leerrechten ‘hondsingewikkeld’

De universiteiten bekijken Ruttes nieuwe bekostigingsvoorstellen met argusogen. Van het leerrechtenstelsel verwachten ze veel administratieve rompslomp en ook de vermindering van de vaste bekostiging baart hen zorgen. Invoering van het nieuwe stelsel in 2007 achten de universiteiten nauwelijks haalbaar.

‘Het zal hondsingewikkeld worden de problemen beheersbaar te houden’, zei collegevoorzitter Noomen (VU) vorige week tijdens een congres over leerrechten. Hij sprak daar namens de bekostigingsstuurgroep van koepelorganisatie VSNU.
Zo is het voor hem nog zeer de vraag wie voor de overgangskosten opdraait en wat er precies overblijft van de vaste bekostiging van instellingen. Noomen vraagt OCW om meer duidelijkheid, meer tijd – invoering in 2007 vindt hij veel te snel – en in ieder geval een aantal adequate simulatiemodellen waarmee de effecten van de invoering van leerrechten kunnen worden voorspeld.

In een debat met collegevoorzitter Noorda van de Universiteit van Amsterdam noemde staatssecretaris Rutte het vorige week nog ‘absolute onzin’ dat de administratie van universiteiten en hogescholen ingewikkelder en duurder gaat worden na invoering van het leerrechtenstelsel. Door standaardisatie wordt die volgens hem juist eenvoudiger. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?