Terug naar overzicht

Leeuwendeel accreditatieverzoeken ingewilligd

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, keurmeester van het hoger onderwijs, heeft in een jaar tijd zo’n 350 accreditatieverzoeken van bestaande opleidingen in het hoger onderwijs ontvangen. Daarvan heeft ze er inmiddels tweehonderd beoordeeld – het overgrote deel positief.
Tijdens een congres in Rotterdam meldde voorzitter Karl Dittrich vorige week dat er maar drie verzoeken zijn afgewezen. De rapporten van de visiterende en beoordelende instanties (vbi’s) deugden niet, waardoor een accreditatieoordeel onmogelijk was. Voor de betrokken opleidingen – de NVAO maakt niet bekend welke – betekent dit dat ze een nieuw rapport moeten indienen voordat hun oude accreditatie verloopt. Vindt dit rapport weer geen genade, dan worden de opleidingen niet langer bekostigd.

Uit de positieve eerste resultaten mag niet worden afgeleid dat de accreditatie weinig om het lijf heeft. De NVAO vermoedt dat vroege inzenders onder de opleidingen over meer zelfvertrouwen en kwaliteit beschikken. Bij latere aanvragen zit er waarschijnlijk meer kaf onder het koren.

Voorzitter Dittrich drukte de opleidingen op het hart om ook zelf in de gaten te houden of het panel dat hen visiteert goed is samengesteld. ‘Als u bezig bent met onderwijsvernieuwing laat dan vooral geen panel binnen met een gemiddelde leeftijd van ver boven de zeventig. Ze moeten bereid en in staat zijn met uw opvatting van hoger onderwijs mee te denken.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?