Terug naar overzicht

Leidt EU-grondwet tot vrije onderwijsmarkt?

De Socialistische Partij is bang dat de nieuwe Europese grondwet tot liberalisering van het hoger onderwijs zal leiden. Stemmingmakerij, smaalt de PvdA.

‘De grondwet druipt van de liberalisering’, zegt europarlementariër Jasper van Dijk van de SP. ‘Ook “diensten” moeten eraan geloven en dat kan gevolgen hebben voor het hoger onderwijs. Nyenrode zou in de toekomst kunnen claimen dat de bekostiging van het publieke hoger onderwijs een vorm van concurrentievervalsing is.’

Onzin, vindt Frans Timmermans, kamerlid van de PvdA. ‘De SP maakt mensen bang met indianenverhalen. Er staat expliciet in de grondwet dat de Unie de verantwoordelijkheid van de lidstaten eerbiedigt voor de inhoud van hun onderwijs en de opzet van hun onderwijsstelsel.’
Ook Frans van Vught, voormalig rector van de Universiteit Twente en bestuurslid van de European University Association, ziet geen gevaar. ‘Het hoger onderwijs is een uitzondering. Iedereen in het Europese parlement vindt dat die liberalisering daarvoor niet geldt; die zou er daarom ook nooit doorheen komen. Bovendien spreekt de grondwet in algemene zin. Er is altijd extra wetgeving nodig om liberalisering erdoor te krijgen. Zolang er geen nieuw initiatief komt – en daar ziet het voorlopig niet naar uit – blijft het hoger onderwijs een publieke zaak.’

De VVD is daar nog niet van overtuigd. De liberalen hebben het kabinet vorige week schriftelijke vragen gesteld. Op 1 juni kan Nederland zich in een raadgevend referendum uitspreken over de EU-grondwet. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?