Terug naar overzicht

Marja Kamsma in Raad van Bestuur

Tot opvolger van Jos Ossewaarde in de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool is benoemd drs. M.M.J. (Marja) Kamsma (50).
De benoeming gaat in op 1 mei a.s., drie weken voor het afscheid van Ossewaarde, die met pensioen gaat.

Marja Kamsma studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde een MBA- en een MBI-titel aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1984 ging zij werken bij Enzico Ziektekostenverzekeringen. Later ging dat bedrijf deel uitmaken van Achmea, waar ze onder andere directeur van de Arbo Management Groep was.

De opvolging in de Raad van Bestuur leidt tot een nieuwe taakverdeling. Kamsma gaat zich richten op de ‘voorwaardescheppende’ beleidsonderdelen. Daaronder vallen onder andere het financieel beleid, personeel & organisatie, communicatie en facilitaire ondersteuning. Frans van Kalmthout, die tot nu toe een deel van die portefeuilles behartigde (met name financieel beleid en communicatie), neemt het onderwijs- en onderzoekbeleid van de vertrekkende Jos Ossewaarde over. Harry Koopman is voorzitter. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?