Terug naar overzicht

Mbo’ers vaker naar hogeschool

Afgestudeerde mbo’ers kiezen vaker voor een studie in het hbo. De totale instroom van mbo’ers is gegroeid van 21 procent in het jaar 2000 tot een kwart dit schooljaar. Er kan nog meer bij, denken de studentenbonden.

Hbo-studenten met een mbo-vooropleiding studeren over het algemeen vlotter dan studenten die van de havo komen. Binnen vijf jaar heeft meer dan de helft van de mbo’ers een diploma op zak, tegenover 45 procent van de studenten die van de havo komen.
Een betere voorlichting door de decanen op de ROC’s kan de doorstroom van mbo’ers naar het hbo verder bevorderen, stelden mbo-studenten vorige week tijdens een discussiebijeenkomst met de studentenbonden ISO, LSVb en JOB. Zij opperden dat deze voorlichting een duidelijke plek moet krijgen in de kwaliteitszorg op de ROC’s. De Bve Raad, de branchorganisatie van het mbo en de volwasseneneducatie, vindt dat ‘een zinvolle suggestie’. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?