Terug naar overzicht

Medezeggenschapsraad wil uitstel arbeidscontracten

Alle medewerkers moeten uitstel krijgen voor het ondertekenen van de nieuwe arbeidsovereenkomsten. Dat stelt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in een brief aan de Raad van Bestuur. De arbeidscontracten zijn volgens de GMR niet rechtsgeldig.
De medezeggenschapsraad reageert met zijn brief op het conflict tussen Dienst Personele en Administratieve Organinisatie (DPAO) en een aantal medewerkers die bezwaar maken tegen de gang van zaken (zie het bericht eerder vandaag).

De academieraad van de Academie voor Marketing and Business Management (AMBM) had al eerder bezwaar aangetekend tegen de gevolgde procedure. P&O had een brief gestuurd aan alle medewerkers die nog niet getekend hadden, waarin werd meegedeeld dat men vanaf 18 april nog drie weken had om bezwaar te maken. Doet men dat niet dan is de overeenkomst van kracht, zo wordt gesteld.

Volgens de GMR zijn er medewerkers die tot nu toe geen nieuw arbeidcontract aangeboden hebben gekregen, die nu wel worden aangemaand om te reageren. Ook sommige medewerkers die bezwaar hadden gemaakt hadden de aanmaning tot hun ergernis gekregen.
De GMR schrijft nu dat de brief van DPAO als ‘dreigend’ wordt ervaren, en vraagt de Raad van Bestuur uitstel van de uiterste datum af te kondigen.
Volgens de medezeggenschapsraad is de hele procedure voorbarig, omdat het functieboek waarnaar in de contracten wordt verwezen, nog niet is vastgesteld. De arbeidscontracten zijn volgens de raad daarom niet rechtsgeldig.
Bovendien constateert de GMR onduidelijkheid over de bezwaarprocedure. Medewerkers die bezwaar hebben gemaakt, hebben daarop geen antwoord gekregen, stelt de GMR, die daaraan toevoegt, ‘dat dit niet past in modern HRM-denken’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?