Terug naar overzicht

Meer studiestakers 

Dit jaar zijn er meer eerstejaars studenten vóór 1 februari gestopt met hun studie. Vorig jaar lag het percentage studiestakers ten opzichte van de instroom bijna een procent lager. Dat blijkt uit cijfers van de Informatie Beheer Groep. 

Wie voor 1 februari met zijn studie stopt, hoeft zijn basisbeurs niet terug te betalen. In het hbo gooide vorig jaar 4,8 procent van de eerstejaars de handdoek vroegtijdig in de ring. Dit jaar was dat 6,2 procent. Bij de universiteit liggen de percentages lager, maar ook daar stijgt het aantal afhakers licht: van 2,2 naar 2,4 procent. In totaal betreft het aantal studiestakers nu 4,8 procent van de eerstejaars studenten, tegenover 3,9 vorig jaar. 

Ter vergelijking, in het studiejaar 1999-2000 haakten meer studenten af dan nu: in totaal 5,2 procent.  (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?