Terug naar overzicht

Minister wil geen aparte lerarenopleiding vmbo

Minister Van der Hoeven ziet niets in een aparte lerarenopleiding voor vmbo-docenten. De bewindsvrouw is bang dat zo’n opleiding te smal wordt.  
Van der Hoeven reageerde daarmee op de plannen van de Tweede-Kamerfractie van haar eigen CDA, die een speciale opleiding voor vmbo-leraren wil. De minister kwam deze week met een eigen plan van aanpak.  Daarin geeft ze aan dat de onderwijsprogramma’s van de bestaande lerarenopleiding moeten worden aangepast om aan de eisen van het beroepsonderwijs te voldoen.  

Veel specifieker wordt Van der Hoeven op dit punt niet, omdat ze wacht op een rapport van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs. Dat formuleert momenteel een antwoord op de vraag of  een afzonderlijk profiel voor leraren in het vmbo wenselijk is en hoe dat er dan uit moet zien. 

Politiek Den Haag hamert al een tijdje op een grondige renovatie van het vmbo. Van der Hoeven heeft hiervoor komend jaar honderd miljoen euro extra beschikbaar op de begroting van 2006. Dat geld is afkomstig uit de voor onderwijs en innovatie beschikbare aardgasmeevaller van een half miljard euro. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?