Terug naar overzicht

‘Nederlands hoger onderwijs goedkoop en toegankelijk’

Studentenbond LSVb heeft met verbazing kennisgenomen van een Amerikaans onderzoek, waaruit blijkt dat het Nederlandse hoger onderwijs zeer betaalbaar en toegankelijk is. Afgelopen weekeinde verlootte de LSVb nog een studie in Finland, omdat studeren daar veel goedkoper is.
Het Nederlandse hoger onderwijs komt zeer goed naar voren in een onderzoek van het Amerikaanse Educational Policy. Zweden en Finland zijn weliswaar goedkoper, maar nergens is de toegankelijkheid beter geregeld dan hier. De studiefinanciering en de leenmogelijkheden spelen hierbij in belangrijke mate mee. Ook voor de omvangrijke studentenpopulatie en de goede afstudeerpercentages krijgt Nederland lof toegezwaaid. Volgens het rapport is Nederland daarmee een voorbeeld voor andere landen.

Volgens ISO-voorzitter Madelein Hofmijster is de toegankelijkheid op het ogenblik best aardig geregeld. ‘Maar Rutte wil daar juist verandering in brengen. De tijd wordt verder gelimiteerd, de kosten gaan omhoog.’ De studentenleider doelt op het nieuwe leerrechtensysteem, waarbij een student zijn opleiding binnen de cursusduur plus anderhalf jaar moet afronden, omdat hij anders meer moet betalen.
Maar bij het ministerie van OCW ziet men niet in waarom de maatregelen die Rutte voor ogen heeft invloed zouden hebben op de prijs- en toegankelijkheidspositie van Nederlandse hoger onderwijs. ‘Die maatregelen zijn meer gericht op kwaliteit dan op toegankelijkheid of betaalbaarheid’, aldus een woordvoerder. ‘Bovendien wordt de studiefinanciering alleen maar verbeterd. De terugbetalingsregeling wordt soepeler en het collegegeld kan worden geleend. Wij denken dus niet dat de Nederlandse positie op dit punt achteruit gaat.’

LSVb-voorzitter Kim Toering vindt een collegegeld van 1476 euro al niet bijdragen aan de toegankelijkheid. ‘We horen van ieder buitenlandse bond dat het hoger onderwijs in Nederland hartstikke duur is. Ik weet niet wat die Amerikanen hebben onderzocht, maar ik ga er van uit dat het resultaat niet klopt.’ De bond zegt binnenkort met een eigen vergelijking te komen.

Buurlanden Duitsland en België zijn ook in de lijst opgenomen. Zij doen het qua betaalbaarheid iets minder dan Nederland, en qua toegankelijkheid veel minder. Overigens is ook Zweden wat dat betreft minder. Veel landen die goedkoop onderwijs aanbieden, blijken ook een mindere studiefinanciering te hebben. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?