Terug naar overzicht

Nurse practitioners zien zich vooral als medici

Nurse practitioners – ook wel supersisters genoemd – beschouwen zichzelf als een nieuwe beroepsgroep die meer thuishoort in het medische dan in het verpleegkundige domein. Ze willen daarom geen verpleegkundig specialisten worden genoemd.

Uit een schriftelijk onderzoek van de Hanzehogeschool Groningen blijkt dat de meeste nurse practitioners zich voornamelijk bezighouden met taken die traditioneel vooral door medici werden uitgevoerd. Ze nemen onder meer medische anamneses af, stellen behandelplannen op, vragen aanvullend onderzoek aan en schrijven medicamenten voor. Deze taken voeren ze wisselend met of zonder supervisie van een arts uit.

Tachtig procent van de 240 respondenten vindt dat het beroep van nurse practitioner meer medisch dan verpleegkundig van aard is. Ze steunen het streven van hun beroepsvereniging om de nurse practitioner als aparte beroepsgroep in de wet te laten opnemen.

Volgens een recent gepubliceerd, minder grootschalig promotieonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen zouden nurse practitioners juist veel minder medische taken overnemen dan verondersteld en niet wezenlijk bijdragen aan de vermindering van het artsentekort. Het onderzoek waarschuwt tegen de vorming van een aparte beroepsgroep van nurse practitioners: dan staan er straks niet twee maar drie paar verschillende handen aan het bed, wat de onderlinge afstemming nog complexer zou maken. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?