Terug naar overzicht

Optimisme over arbeidsmarkt hoogopgeleiden

Hoogopgeleiden zien de nabije toekomst een stuk zonniger in. Op dit moment is de arbeidsmarkt volgens hen nog ongunstig, maar in 2006 wordt alles beter. 

In opdracht van Intermediair zijn ruim zesduizend hoogopgeleiden geënquêteerd met minimaal een jaar werkervaring. De WO’ers onder hen blijken het meest optimistisch: maar liefst 73 procent van hen denkt dat de arbeidsmarkt volgend jaar gunstiger zal zijn dan nu, tegen 67 procent van de hbo’ers. Opmerkelijk genoeg zijn de geënquêteerde vrouwen onder hen een stuk voorzichtiger. Dat kan te maken hebben met het ‘glazen plafond’ dat de carrière van vrouwen belemmert. Volgens 61 procent van alle ondervraagden is dat nog altijd niet gebarsten. Toch luidt de conclusie van het onderzoek dat de negatieve stemming onder hoogopgeleiden voor het eerst sinds jaren lijkt om te slaan.  

Begin april voorspelde de Raad voor Werk en Inkomen dat de pensioengolf vanaf 2006 goed op gang komt en dat de werkgevers dan staan te springen om hbo’ers en academici.  (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?