Terug naar overzicht

Personeelsenquête kan nog worden ingevuld

Medewerkers die de enquête ‘aantrekkelijke werkgever’ nog niet hebben ingevuld, hebben daartoe nog de kans. Dat laten de organisatoren van de peiling weten.
Gisteren was de respons opgelopen tot 41 procent. Dat zijn 716 medewerkers. ‘Te weinig’, vindt Teun van Beusekom, stafdirecteur Human Resource Management. ‘We kunnen beter. Op naar de 60 procent respons.’
Hij en onderzoeker Jan Maas vinden het met name jammer dat sommige academies ondervertegenwoordigd zijn. De verschillen zijn groot. Bij de Academie voor Gezondheidszorg in Breda bijvoorbeeld stuurde 60 procent van de medewerkers de enquête ingevuld in. Vanuit de Academie voor Bouw & Management in Tilburg reageerde daarentegen maar 25 procent, en vanuit St. Joost zelfs niet meer dan 18 procent van de medewerkers.
Men vermoedt dat de tegenvallende respons te maken heeft met onzekerheid over de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking. De organisatoren hebben in de aanbiedingsbrieven en e-mails maatregelen gemeld om die vrees weg te nemen, maar mogelijk heeft dat niet iedereen overtuigd. Het onderzoeksteam laat weten, dat men desnoods de meest ‘gevoelige’ vragen op dat punt open kan laten.
Ook het gevoel dat er waarschijnlijk niets met de resultaten zal gebeuren kan mensen hebben weerhouden de vragenlijst in te vullen. Ten onrechte zeggen de organisatoren. Op basis van de resultaten wordt namelijk een groot aantal rondetafelgesprekken georganiseerd die tot verbeteringen moeten leiden.

De eerste resultaten duiden op een zeer matig oordeel over Avans Hogeschool als werkgever. Het gemiddelde rapportcijfer bedraagt 5,6. In een dergelijk onderzoek zou dat rond de 7 moeten liggen, aldus de onderzoekers.
Ook in die beoordeling treden forse verschillen op tussen de eenheden. Het gemiddelde varieert tussen de 4,5 en 7,2. Tussen de locaties bestaat eveneens verschil maar dit is niet erg groot. In Breda oordeelt men negatiever dan in Den Bosch en vooral Tilburg (resp 5,5, 5,9 en 6,1).
Opvallend is, dat wie langer in dienst is, gemiddeld negatiever oordeelt. Degenen die hier nog geen vijf jaar werken, geven de werkgever gemiddeld een 6,1; degenen die hier bijna het langst werken geven gemiddeld een 5,2. ‘Er gaat in de loop van de tijd blijkbaar iets verkeerd tussen werkgever en werknemer’, veronderstellen de onderzoekers.
Indien men bij een andere werkgever dan Avans Hogeschool heeft gewerkt is men minder positief (5,6) dan degenen die nog niet eerder elders een baan hadden (6,2). ‘Blijkbaar valt de vergelijking met andere bedrijven uit in het nadeel van Avans Hogeschool.’
Het onderwijzende personeel geeft een iets lager rapportcijfer (5,5) dan het niet-onderwijzende personeel (6,0). (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?