Terug naar overzicht

Raad van Bestuur legt geld opzij voor mogelijke claims

‘Of het uiteindelijke standpunt nu resulteert in een terugvordering van bijvoorbeeld 5 miljoen euro, 10 miljoen euro of 25 miljoen euro, de Raad van Bestuur ziet de uitkomst van de juridische toetsing met vertrouwen tegemoet.’ Dat lezen de medewerkers van Avans Hogeschool vandaag in een e-mailbericht, waarin ze worden bijgepraat over het onderzoek van de commissie Schutte naar onregelmatigheden bij inschrijvingen. Voorlopig is vijf miljoen euro als financiële voorziening opgenomen voor eventuele claims.

Het eindrapport van de commissie zou er volgens de aanvankelijke planning in februari hebben gelegen, maar er is vertraging opgetreden. Het wordt nu waarschijnlijk mei. Vervelend voor de Raad van Bestuur, die het management en de Gemeenschappelijkle Medezeggenschapsraad al vertrouwelijk heeft geïnformeerd over het conceptrapport. Door de vertraging van de commissie moet de informatie van medewerkers en anderen nog minstens een maand wachten. De Raad van Bestuur legt in het e-mailbericht aan de medewerkers uit, dat de commissie Schutte over het concept ‘strikte geheimhouding’ heeft opgelegd.
De strijdvaardige toon van het bericht duidt niettemin op een serieuze claim. In april was in een voorlopige rapportage van Schutte al sprake van een mogelijke terugvordering van circa 9,5 miljoen euro. Daar zou nog nader onderzoek naar volgen. Intussen heeft de Raad van Bestuur aangekondigd dat de International School op een andere leest zal worden geschoeid, onder andere vanwege de opvattingen van de commissie Schutte over de inschrijving van buitenlandse studenten. Dat duidt erop dat Avans Hogeschool de commissie op dat punt niet heeft kunnen overtuigen.

De Raad van Bestuur bevestigt in het bericht zijn eerdere voornemen juridische stappen tegen claims te ondernemen. Vijfentwintig andere instellingen, waarover de rapportage al klaar is, hebben eveneens stappen aangekondigd.
Ook herhaalt de Raad van Bestuur zijn eerdere boodschap, dat, zelfs in het zwartste scenario, de hogeschool in staat is eventuele claims op te vangen. Ook de plannen voor nieuwbouw en renovatie zullen geen nadeel ondervinden. (FG)

(bijgewerkt : 22 mei 2005)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?