Terug naar overzicht

Raden technische academies tegen nieuw budgetmodel

De extra bekostiging voor techniekstudenten die Avans Hogeschool krijgt van het ministerie, moet ten goede blijven komen aan de betreffende academies. Dat schrijven de academieraden van de zes technische academies in een brief aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Hogescholen krijgen een hogere subsidie voor techniekstudenten dan voor andere studenten. De voorzieningen voor deze groep, zoals laboratoria, zijn relatief grote kostenposten. De toeslag komt tot op heden ten goede aan de academies met technische opleidingen.
Maar met het nieuwe budgetmodel dat de Raad van Bestuur wil invoeren, krijgen de academies financiering op basis van het aantal studenten, ongeacht de soort opleiding. Wel ontvangen de technische academies in het nieuwe regime apart gelden voor de laboratoria.
‘Het totale bedrag zal echter zeker onder het bedrag van de extra bekostiging voor technische studenten blijven’, schrijven de raden uit Breda, Tilburg en Den Bosch. Zij vragen de GMR dit onderdeel van het budgetmodel af te wijzen.

De GMR heeft in februari een motie van afkeuring uitgesproken over het financiële beleid van de Raad van Bestuur. Onderdeel van de kritiek is dat het bestuur is overgegaan op de nieuwe manier van begroten zonder dat de raad het nieuwe model heeft goedgekeurd. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?