Terug naar overzicht

Rutte overstag: twee jaar uitlooptijd voor studenten

Mark Rutte voltooit zijn leerrechtenplan met twee jaar uitlooptijd in plaats van anderhalf. Het collegegeld dat studenten zonder leerrechten moeten betalen, is voorlopig gemaximeerd op 3000 euro.
De staatssecretaris beseft dat het geen zin heeft om vast te houden aan zijn eigen voorstel, omdat de Kamer daar niet aan wil. Daarmee komt hij ook de studenten een heel eind tegemoet.

De Tweede Kamer staat op zich welwillend tegenover de bekostigingshervormingen die de staatssecretaris wil, maar heeft moeite met de deadlines die hij stelt. Voor Rutte is dat geen probleem: hij heeft vanaf december vorig jaar al kunnen wennen aan het idee dat de Kamer anderhalf jaar bovenop de cursusduur te weinig vindt.
Rutte neemt bovendien het CDA-voorstel over om iets extra’s te bieden voor de ‘speciale’ student. Om te voorkomen dat bestuurlijk of maatschappelijk actieve studenten zware functies laten lopen omdat ze anders hun leerrechten kwijt raken, worden instellingen uitgerust met een soort ‘profileringsfonds’, waaruit extra leerrechten voor ‘speciale’ studenten kunnen worden uitgekeerd. Vooralsnog gaat de staatssecretaris er vanuit dat dit geld uit de vaste voet – zeg maar de basisfinanciering – van de instelling komt.
Verder wordt bekeken of de diplomabonus die instellingen krijgen als studenten hun bachelor krijgen, kan worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats zouden instellingen dan een van de twee treuzeljaren van studenten bekostigd krijgen. Nu nog heeft de student wel uitlooptijd voor de voltooiing van zijn studie, maar krijgt een instelling geen geld voor de extra termijn.

Overigens is het leerrechtenplan nog lang niet afgerond. Rutte sluit bijvoorbeeld niet uit dat hij de leerrechten voor studenten alsnog niet in hele maar in halve jaren uitkeert en zal daarin zonder morren de uiteindelijke wens van de Tweede Kamer volgen.

Dat de afronding geen simpele invuloefening wordt, werd zowel door de Tweede Kamer als de staatssecretaris meermalen benadrukt. Coalitiepartij VVD wil bijvoorbeeld dat zaken als selectie en bindend studieadvies scherper in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHO) worden opgenomen nu studenten een half jaar extra uitloop krijgen. De PvdA koppelt de steun aan leerrechten aan een ‘rechtvaardiger systeem van studiefinanciering’. De oppositiepartij wil bijvoorbeeld dat de terugbetalingstermijn van de studieschuld wordt opgerekt van vijftien naar vijfentwintig jaar om de rentelast van de aflossers te verminderen. Rutte heeft met dat voorstel geen problemen. Het door de sociaal-democraten gedroomde verplichte leenstelsel ziet de liberale bewindsman niet zitten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?