Terug naar overzicht

Rutte: ‘Te snel door de bocht met imamopleidingen’

Staatssecretaris Rutte heeft toegegeven dat hij ‘misschien iets te snel door de bocht is gegaan’ toen hij de masteropleiding tot islamitisch geestelijk verzorger alleen bij de Vrije Universiteit toestond. Daarbij refereerde hij vooral aan het tempo waarin de universiteiten hun aanvraag moesten indienen.

Samen met minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) verdedigde Rutte woensdag het kabinetsbeleid dat moet leiden tot in Nederland opgeleide imams en geestelijk verzorgers. Uiteindelijk moeten zij imams van buitenaf overbodig maken. Zodra er in Nederland voldoende imams worden opgeleid, krijgen buitenlandse islamitische geestelijken ook geen werkvergunning meer.
Tegen dat idee bestaat in de Tweede Kamer weinig verzet, maar op de voorlopige uitvoering is wel kritiek. Zo vindt VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali het onbegrijpelijk dat de Rijksuniversiteit Groningen geen groen licht gekregen heeft voor de masteropleiding. Rutte is van mening dat de RUG in haar voorstel te weinig nadruk legde op het veld dat zij bedient. ‘We moeten de opleiding uiteindelijk ook verkopen.’

Rutte wees er op dat de VU-master zeker niet uniek zal blijven. De opleiding gaat in september van start. Voor het collegejaar 2006/2007 kunnen universiteiten een nieuw voorstel indienen. Rutte hoopt op nieuwe plannen van afvallers Groningen en Leiden. ‘We hopen dat ze ons enigszins tegemoet komen.’

Op de constatering dat het Contactorgaan Moslim Organisaties (CMO) aanvankelijk ook niets in de VU-master zag, liet Rutte weten dat de situatie inmiddels iets is gewijzigd. ‘Er is volop overleg en de VU had al goede contacten in de moslimgemeenschap.’ Volgens minister Verdonk doen het CMO en andere moslimorganisaties hun best de Nederlandse imamopleidingen te laten slagen.

Half mei worden voorstellen verwacht waarop de moslimgemeenschap zelf zijn stempel kan drukken. Zij kunnen samen met erkende universiteiten werken aan een onderwijsprogramma van Nederlandse imamopleidingen en krijgen daarvoor geld van de regering. Overigens garandeert het kabinet dat de opleidingen ook voor vrouwen toegankelijk zijn.
Hoewel staatssecretaris Rutte en minister Verdonk op ruime steun in de Tweede Kamer kunnen rekenen, hameren vooral de christelijke partijen SGP en Christenunie op de scheiding tussen kerk en staat. ‘Klein rechts’ vindt een religieuze opleiding vooral een zaak van de gemeenschap zelf. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?