Terug naar overzicht

Schutte stelt strafaangiftes ‘hbo-fraude’ uit

In het onderzoek naar de ‘hbo-fraude’ is tot op heden geen aangifte van strafbare feiten gedaan. Dit om te voorkomen dat instellingen zich beroepen op zwijgrecht.
Dat schrijft voorzitter Gert Schutte van de ‘Commissie Vervolgonderzoek Rekenschap’ in de Staatscourant van 20 april. Pas als het onderzoek klaar is, zal worden nagegaan of het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld. Instellingen zijn verplicht om aan het nog altijd lopende onderzoek van de commissie mee te werken.

Opvallend is verder dat Schutte vooral externe accountants de zwarte piet toeschuift. Die zorgen bij het onderzoek voor meer problemen dan de onderwijsinstellingen die ze hebben ingehuurd. ‘De regelgeving en mores van deze beroepsgroep zijn kennelijk nog onvoldoende afgestemd op de vervulling van een publieke taak’, aldus het voormalige GPV-kamerlid.
Verschillende accountantskantoren hebben geprobeerd het onderzoek van Schutte te hinderen, door de gegevens van hogescholen ‘vertrouwelijk’ te verklaren. Druk van het ministerie van financiën en een dreigende rechtszaak deden de instellingsbesturen overstag gaan.

Tot op heden heeft Schutte voor ruim 60 miljoen aan onterecht uitgekeerde onderwijsbekostiging aangewezen. Staatssecretaris Rutte volgt in de meeste gevallen de constateringen van de commissie. Vorige week liet hij de Tweede Kamer nog weten dat wat hem betreft al het geld wordt terugbetaald. Diverse instellingen – waaronder de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam – tekenden beroep aan tegen de terugvordering van OCW.

De commissie die oud-politicus Gert Schutte voorzit, is in 2002 in het leven geroepen door toenmalig staatssecretaris Nijs. Doel is om een de onderste steen boven te krijgen in wat de ‘hbo-fraude’ is gaan heten. Die kwam in 2001 aan het licht, toen een oud-bestuurder van Saxion hogescholen opbiechtte dat instellingen bekostiging ontvingen voor (buitenlandse) studenten die geen onderwijs genoten. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?