Terug naar overzicht

Studentenacties gaan door

Ondanks het nieuws dat er geen kamermeerderheid is voor een studieduurverkorting tot vijfeneenhalf jaar, gaan de studentenacties door. Vandaag wordt ‘gedemonstudeerd’ in Amsterdam, Nijmegen, Delft, Utrecht en Groningen.

Het demonstratief studeren in de open lucht is bedoeld als opwarmertje voor de demonstratie die de studentenbonden op woensdag 27 april op het Plein in Den Haag organiseren. Die is gericht tegen het leerrechtstelsel dat Rutte wil invoeren, voor betere onderwijskwaliteit en voor een sterkere medezeggenschapspositie van studenten. (FG)

Websites studentenbonden:
www.lsvb.nl
www.iso.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?