Terug naar overzicht

Studentenpastoraat Breda gaat op in stadspastoraat

Het studentenpastoraat van Avans Hogeschool in Breda gaat op in het stadspastoraat. Dat zijn Avans, het bisdom en de samenwerkende protestantse kerken overeengekomen. Wat de hogeschool ervoor in de plaats stelt is nog niet duidelijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wil dat de psychosociale zorg door Avans Hogeschool zelf wordt overgenomen.

De kerken nemen een belangrijk deel van de kosten van het studentenpastoraat voor hun rekening en hebben ervoor gekozen de middelen in te zetten voor het stadspastoraat, waar veel meer groepen gebruik van kunnen maken. Studenten kunnen straks wel als een van de doelgroepen bij het stadspastoraat terecht.
De GMR stemt in met de overgang naar het stadspastoraat, maar vreest dat niet alle functies daarmee veilig zijn gesteld. De psychosociale zorg die de studentenpastores nu bieden aan studenten en medewerkers, zoals hulp bij rouwverwerking, dreigt volgens de commissie P&O in de verdrukking te komen als de hogeschool daar zelf geen voorziening voor in de plaats stelt.
De medezeggenschapsraad denkt dat een op te richten Centrum voor Zingeving en Ethiek, waarover de oud-medewerkers Ger van Dooren en Cor Hammen een advies hebben opgesteld, in die psychosociale zorg zou kunnen voorzien. De GMR heeft een initiatiefvoorstel daartoe ingediend.
Tegelijkertijd speelt de discussie over de invulling van de nieuwbouw en renovatieprojecten in Breda, Tilburg en Den Bosch. Of er op de drie locaties stiltecentra komen naar het model van de huidige Verdieping aan de Hogeschoollaan in Breda, staat nog niet vast. De Verdieping heeft de afgelopen tien jaar een belangrijke rol gespeeld in het studentenpastoraat als plek om zich te bezinnen, individueel of groepsgewijs.
Ook de positie van de beide studentenpastores speelt een rol. Corina van Steenhoven wordt deels betaald door het bisdom Breda, deels door Avans Hogeschool. Bram Heringa, die twee dagen per week als pastor werkt, is in dienst van de hervormde kerken. Beiden gaan over naar het stadspastoraat. De kerken en Avans Hogeschool garanderen hun salaris voor de komende drie jaar. Hoe het studentenpastoraat, waar zij voor staan, moet worden ingepast in het stadspastoraat is nog een vraag. En ook hoe een eventuele overgang van functies naar het Centrum voor Zingeving en Ethiek van Avans Hogeschool zou moeten verlopen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?