Terug naar overzicht

Symposium over Grensverleggend Ondernemen

Het project GO! wordt op 15 april afgesloten met een symposium in Antwerpen. De subsidie voor deze Vlaams-Nederlandse samenwerking waar de opleiding Small Business & Retail Management in Breda uit voortkomt, stopt deze maand. De opleiding moet op ‘eigen poten’ verder.

Met geld van Europa startte vier jaar geleden het project GO! (Grensverleggend Ondernemen). In Breda kwam daar de opleiding Small Business & Retail Management uit voort. Bij deze opleiding ligt de nadruk op ’transnationaal’ ondernemen: ondernemen over de landsgrenzen heen. In Antwerpen zou op dat moment hetzelfde programma starten, maar dat lukte pas drie jaar later door problemen met de Belgische regelgeving.
De Vlaamse en Nederlandse docenten hebben wel samen het onderwijsprogramma ontwikkeld, waar de Bredase studenten mee aan de slag gingen.
In een verenigd Europa is volgens Avans Hogeschool samenwerking met onze zuiderburen belangrijk. In GO! maken de ondernemers in spe uit Nederland en België kennis met elkaars cultuur. Regelmatig ontmoeten ze elkaar tijdens gezamenlijke projecten, waardoor ze een netwerk opbouwen.
De eerste studenten Small Business & Retail Management die ‘grensverleggend’ zijn opgeleid, studeren dit jaar af. In totaal telt de Nederlandse opleiding ruim honderd studenten en de Belgische zeventig.
Op het symposium in het provinciehuis van Antwerpen zullen verschillende betrokkenen terugblikken op vier jaar GO!. Een Vlaamse en Nederlandse docent geven hun visie op de Belgische en Nederlandse benadering. Avanslector Peter ter Horst houdt een lezing over innovatief ondernemen. Aan het eind van de middag is er een open debat waar verschillende ondernemers bij aanwezig zijn, zoals William Croonenberg van Thetford Europe uit Etten-Leur, Guust Verpaalen van Philip Morris en Koen Verhaert van Verhaert Future Business uit Kruibeke.
GO! is een samenwerking tussen de Hogescholen van Antwerpen, Avans Hogeschool de Kamers van Koophandel uit Antwerpen en Breda en het MKB-Brabant. (PM)

Meer informatie: www.go-symposium.be

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?