Terug naar overzicht

‘Ultimatum ondertekening arbeidscontract mag’

Avans Hogeschool mag volgens manager personeel Lex Polman het nieuwe arbeidscontract geldig verklaren, ook al heeft een werknemer niet ondertekend. Hij zegt dat het arbeidsrechtelijk juist is om werknemers een ultimatum te stellen voor de ondertekening van een nieuwe arbeidsovereenkomst.

Alle medewerkers die hun nieuwe arbeidscontract nog niet hadden ondertekend (ongeveer de helft), hebben in de week van 18 april een brief ontvangen waarin staat dat ze na 18 april nog drie weken hebben om door te geven dat ze het niet eens zijn met de inhoud van het contract. Doen ze dat niet, dan is het nieuwe arbeidscontract van kracht.
Ook mensen die al hadden laten weten dat ze problemen hebben met het contract, kregen de brief. Dat wekte irritatie. De eerste dag nadat de werknemers de brief binnenkregen, ontving de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) volgens Polman dertien telefoontjes van werknemers die er vragen over hadden.
De academieraad van de Academie voor Marketing and Business Management (AMBM) in Breda, die over deze kwestie al eerder contact had met Polman, heeft de medewerkers van AMBM opgeroepen een e-mailtje te sturen naar de schrijver van de brief met de mededeling dat ze niet akkoord gaan. Academieraadslid John Lankheet: ‘Dit kan een organisatie volgens de wet arbeidsovereenkomsten nooit zo afhandelen.’
De academieraad heeft over de contracten contact gehad met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. In overleg is besloten om de nieuwe arbeidsovereenkomst te laten toetsten door de Juridische dienst van de vakbond.
Polman denkt dat daar geen ‘spannende dingen’ uitkomen. ‘Inhoudelijk verandert er door deze nieuwe arbeidsovereenkomst niets. Oude rechten blijven gewoon gelden. Het gaat er alleen maar om dat je door de reorganisatie mogelijk bij een andere dienst bent gaan werken of dat je academie een andere naam kreeg. Ook de hogeschool kreeg een nieuwe naam.’
Het argument van de academieraad van de AMBM dat de overeenkomst nog niet aangeboden had kunnen worden omdat het functieboek (waarin alle functies binnen Avans Hogeschool beschreven staan) nog niet door de GMR goedgekeurd is, vindt hij ‘een mening’. ‘De Raad van Bestuur gaat daar nog over praten met de GMR.’
Dat de helft van de werknemers nog niet ondertekend heeft, is volgens Polman gangbaar bij dit soort acties. Met de vragen die er zijn gerezen, zegt hij zorgvuldig te zullen omgaan. ‘Alle bezwaarmakers en bellers krijgen antwoord.’
De academieraad van AMBM is de enige raad van Avans die op de deze manier protesteert. Directeur van AMBM, Wobine Buijs, vindt dat de raad niet constructief bezig is. ‘Het is eigenlijk een zaak van de GMR. Polman en ik hebben de vragen die de raad had heel serieus beantwoord. Op een gegeven moment moeten ze er mee ophouden. Want dit lost niks op.’
De academieraad heeft tijdens haar vergadering op 25 april besloten dat zij van haar academiedirecteur meer duidelijkheid wil over wie zij kunnen aanspreken over de arbeidscontracten. Is de academiedirecteur verantwoordelijk of DPAO? (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?