Terug naar overzicht

Universiteiten hebben cao

Terwijl in het hbo het overleg over de cao voor 2005 vast zit, hebben de onderhandelaars in het wetenschappelijk onderwijs een akkoord gesloten.

De 52.000 medewerkers van de universiteiten krijgen een bescheiden loonsverhoging van 0,55 procent. Ook krijgt iedereen eenmalig honderd euro uitgereikt om de gestegen pensioen- en ziektekosten te compenseren.
De loonstijging wordt doorgevoerd op 1 september, de eenmalige toelage wordt overgemaakt op 1 juli. De looptijd is beperkt. Op 31 december is de overeenkomst ten einde. Vooral voor de bonden geldt dat ze graag willen weten hoe de extra onderwijsmiljoenen worden ingezet, zodat dit kan worden meegenomen in een nieuwe onderhandelingsronde.

In de nieuwe cao is onder meer afgesproken dat iedereen die ontslagen dreigt te worden als gevolg van een reorganisatie, een persoonlijk herplaatsingsplan krijgt. Op die manier moeten gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen. De universiteiten dragen verder hun steentje bij als het gaat om de aanpak van jeugdwerkloosheid: afgesproken is dat er minstens honderd stageplaatsen of tijdelijke aanstellingen komen om jongeren zonder werk een kans op de arbeidsmarkt te geven.

‘We zijn tevreden over het behaalde resultaat, omdat we toch nog wat extra’s hebben kunnen doen voor de mensen die bij universiteiten werken’, reageert VSNU-onderhandelaar Hugo Levie. Arno Lammeretz van Abvakabo-FNV is ook content met het behaalde resultaat. ‘Al ga ik niet juichend over straat. Daar is het allemaal veel te bescheiden voor.’

Volgens Levie valt de tijd die de onderhandelingen in beslag namen mee. ‘Kijk naar het hbo. Daar is men nog steeds niet klaar. Het zijn gewoon moeilijke tijden om tot een cao te komen, want er is simpelweg nauwelijks iets om weg te geven.’
In het hbo liepen de onderhandelingen vooral stuk op de facilitering van bijscholing. Ook over de loonstijging was men het niet eens. De bonden vroegen 1,25 procent, de HBO-raad bood 0,4 procent. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?