Terug naar overzicht

Universiteiten nu ook akkoord met leerrechten

De universiteiten hebben hun verzet tegen het nieuwe bekostigingsstelsel gestaakt. Koepelorganisatie VSNU heeft zich door staatssecretaris Rutte laten overtuigen dat invoering van diens leerrechtenplannen technisch haalbaar is. De HBO-raad had al ingestemd.

Ruttes voorstellen leidden enige weken geleden tot felle reacties uit de universitaire wereld. De VSNU plaatste kanttekeningen bij de uitvoerbaarheid van de plannen en wees op de administratieve rompslomp die zou ontstaan. De staatssecretaris nam de aarzelingen van de universiteiten met een aantal toezeggingen weg. Zo zullen de VSNU en de HBO-raad plaatsnemen in een werkgroep van OCW die de (financiële) overgangsperikelen inventariseert en oplost. Toen Rutte andermaal liet weten dat hij zich niet zal verzetten tegen kamerplannen om studenten niet anderhalf, maar twee jaar extra studietijd te geven, gingen de universiteiten om. ‘Dat was voor ons een belangrijke toezegging’, aldus VSNU-voorzitter Ed d’Hondt.

Dit alles wil overigens niet zeggen dat de universiteiten blij zijn met de voorstellen van Rutte. D’Hondt: ‘In principe vinden we het huidige bekostigingssysteem beter. Maar het heeft niet langer zin om aan dat idee vast te houden.’

Morgen is er in Den Haag een grote demonstratie vande stduentenvakbonden tegen de plannen van de staatssecretaris. De VSNU steunde die demonstratie aanvankelijk, maar hield in verband met het overleg met Rutte een slag om de arm. ‘Nu we akkoord zijn, gaan we geen actieve bijdrage leveren. Maar we vinden het initiatief van de studentenbonden zeer sympathiek. Want die actie gaat ook over onderfinanciering in het hoger onderwijs, en over kwaliteit. Dat geluid is hard nodig, want de miljoenen van het paasakkoord zijn niet genoeg om de gaten te dichten.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?