Terug naar overzicht

‘Bezuinigen op EU gaat ten koste van studentenmobiliteit’

Door de bezuinigingsdrift van onder anderen minister Zalm lopen de Europese uitwisselingsprogramma’s voor studenten gevaar, waarschuwt de Europese GroenLinksfractie.
Samen met onder meer Zweden wil minister Zalm van financiën dat er 18 miljard euro wordt bezuinigd op de Europese begroting van 2007 tot 2013. Omdat verschillende EU-budgetten – waaronder dat van landbouw – al zijn vastgesteld, kon dat wel eens ten koste gaan van de fondsen voor onderwijs, vreest GroenLinks-europarlementariër Kathalijne Buitenweg.
De Europese Commissie wilde 850 miljoen euro beschikbaar stellen voor studentenmobiliteit. Dat vinden de Europese groene fracties veel te weinig. Zij zouden het liefst vijftien maal zoveel uitgeven aan dergelijke uitwisselingsprogramma’s. ‘Maar ook 850 miljoen is te hoog gegrepen als Zalm zijn zin krijgt’, vreest Buitenweg.

Bij Nuffic, het Nederlandse bureau op het gebied van internationalisering van hoger onderwijs, wordt de visie van GroenLinks bevestigd. Het door de Commissie voorgestelde budget voor studentenmobiliteit is volgens de Nuffic alleen haalbaar als er niet in de EU-begroting wordt gesneden.

Tot nu toe hebben 1 miljoen studenten deelgenomen aan het Erasmus-uitwisselingsprogramma, dat aanvullende beurzen verstrekt aan studenten die drie tot twaalf maanden aan een buitenlandse universiteit willen studeren. Nederlandse uitwisselingsstudenten krijgen daardoor, boven op hun reguliere studiebeurs, gemiddeld 450 euro voor drie maanden (zie www.wilweg.nl).
Korten op de Europese onderwijsuitwisselingsprogramma’s levert Zalm volgens Buitenweg slechts een minieme besparing op de Nederlandse contributie aan Brussel op. ‘Daar staat tegenover dat hij en zijn collega’s een grote kans missen om de mobiliteit van studenten te vergroten.’
De linkse politica verbaast zich over het risico dat Zalm kennelijk wil lopen met de kenniseconomie. De afgelopen jaren formuleerde de EU immers torenhoge ambities als het gaat om kennisuitwisseling en de opbouw van de kenniseconomie. ‘Maar zo gaat het vaak in Europa. Vakministers formuleren de doelstellingen, maar de ministers van financiën kijken slechts naar de begroting. Die beweren dat die maar moeilijk is uit te leggen aan de belastingbetalers. Daardoor blijft het in Europa vaak bij loze beloftes’, aldus Buitenweg. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?