Terug naar overzicht

Budgetmodel en begroting voor de derde keer afgewezen

Nee, nee en nog eens nee. Dat is het oordeel van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de meerjarenbegroting, de begroting 2005 en het nieuwe ‘budgetmodel’. Maar er is beweging, want de GMR noemt de voorgelegde stukken ‘een stap in de goede richting’.
Al twee keer eerder werden de begrotingsstukken door de medezeggenschapsraad getorpedeerd. Onder andere vanwege een rammelende procedure en vanwege de grote onduidelijkheid. De gehanteerde uitgangspunten bij de verdeling van middelen vond men niet helder, en de toelichting van de Raad van Bestuur maakte dat er niet beter op.
Reagerend erkende het bestuur dat de gang van zaken op onderdelen ‘geen schoonheidsprijs’ verdiende. Bovendien leverde het een aanvullend document: de financiële huishouding van Avans ‘op één A-viertje’, onderverdeeld naar academies en diensteenheden. Volgens portefeuillehouder Frans van Kalmthout kon daar alles uit worden afgelezen. ‘We krijgen geen verrassingen meer’, voegde hij eraan toe.

De medezegggenschapsraad erkent nu op zijn beurt, dat dat overzicht meer inzicht biedt, maar nog lang niet genoeg voor besluitvorming.
In een brief aan de Raad van Bestuur wordt toegelicht wat men verlangt: ‘Het gaat de GMR er om, dat in de begroting antwoord wordt gegeven op een aantal vragen: wat willen we bereiken?, wat gaan we daarvoor doen?, wat mag het kosten en hoe vindt de toedeling van middelen plaats? In de latere verantwoording in de cyclus komen dan als corresponderende vragen terug: hebben we bereikt wat we wilden bereiken?, hebben we daarvoor gedaan wat we zouden doen, heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?’
Ook het toegevoegde stuk komt niet voldoende aan die verlangens tegemoet. De ’tarieven’ volgens welke de verschillende onderdelen van Avans geld krijgen toebedeeld zouden niet duidelijk zijn onderbouwd. Er zou met meerdere maten worden gemeten. De medezeggenschapsraad ziet ook onmogelijke opdrachten in de stukken. Zo zouden de geplande bezuinigingen bij het technisch onderwijs en de laboratoriumopleidingen niet realistisch zijn.

Over de meerjarenbegroting wil de medezeggenschapsraad bovendien geen uitspraken doen voordat de gevolgen van het rapport Schutte over de ‘hbo-fraude’ duidelijk zijn. Dat rapport, waarin Avans Hogeschool naar verwachting een prominente rol zal spelen, wordt maandag a.s. gepubliceerd.
Eventuele terugbetalingen als gevolg van de affaire zullen niet op de expoitatie drukken, heeft de Raad van Bestuur verklaard, omdat ze uit de algemene reserves kunnen worden opgebracht. Maar de GMR is daar blijkens zijn brief nog niet mee klaar: ‘Wat menigeen zich op de werkvloer afvraagt, is hoe het toch mogelijk is dat Avans kennelijk relatief moeiteloos de opgebouwde reserves kan aanspreken als het om de Schutte-boetes gaat, terwijl in het gevoerde onderwijs- en personeelsbeleid afgelopen jaren elke extra financiële impuls ontbrak.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?