Terug naar overzicht

Diploma’s sneller erkend in Europese lidstaten

Het wordt iets eenvoudiger om een beroep in een andere lidstaat van de Europese Unie uit te oefenen. Het Europese Parlement heeft daartoe ingestemd met een ontwerp-richtlijn. Onder de richtlijn vallen ook beschermde beroepen als arts, advocaat en accountant.  
Sinds eind jaren tachtig zijn er al richtlijnen voor arbeidsmigratie van kracht. ‘En die werken goed’, zegt Dirk Haaksman van de afdeling diplomawaarding & certificering van de NUFFIC. ‘De oude richtlijnen gaan op in deze nieuwe richtlijn. Voor Nederland zal er geen merkbaar verschil zijn.’

Eurocommissaris Charlie McCreevy van de interne markt denkt daar anders over. Hij spreekt van ‘een stap dichter bij een concurrerend Europa’.  (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?