Terug naar overzicht

Fixus CMD opgeheven om concurrentiepositie

De reden voor het opheffen van de zelfgekozen numerus fixus bij de opleiding Communication & Multimedia Design is gelegen in de concurrentiepositie ten opzichte van de NHTV in Breda, die in 2006 een Gamesopleiding start. Dat meldt Frans van Kalmthout, lid van der Raad van Bestuur.
De reactie komt pas vandaag, omdat Van Kalmthout het gesprek van de Jurriënne Ossewold, het hoofd van de opleiding, eerst wilde afronden. Ossewold maakte dinsdag bekend op te stappen omdat ze niet met de maatregel kan leven.

‘Je kunt niet als opleiding in september aan de Raad van Bestuur zeggen: doe iets, want we worden bedreigd door de Gamesopleiding, en je vervolgens tegen de Raad van Bestuur keren als die de daad bij het woord voegt’, zegt Van Kalmthout. ‘We hebben toen een brief op poten naar de NHTV gestuurd, en we hebben steun gezocht bij Fontys, de Hogeschool Zuyd en de gemeente Breda. Ik ben niet iemand een brief stuurt en het daarbij laat.’
Volgens de Raad van Bestuur gaf de numerus fixus bij CMD de NHTV een argument in handen om de Gamesopleiding te rechtvaardigen: daar waren de studenten welkom die niet bij Avans terecht konden. Dat betekent overigens niet dat Avans met de opheffing van de numerus fixus de start van de Gamesopleiding nog wil tegenhouden. ‘Daarvoor is het te laat. Maar we versterken er wel de concurrentiepositie tegenover de NHTV mee.’

De vrees van de opleiding dat de kwaliteit van de instroom nu zal dalen, omdat nu iedereen met de vereiste papieren moet worden toegelaten relativeert Van Kalmthout: ‘Ook nu zullen er intake-gesprekken worden gehouden, waarbij wordt gewezen op de bijzondere kwaliteiten die van studenten worden verwacht. Daaruit volgt toch een proces van zelfselectie.’
Ook zou de ervaring leren, dat het afblazen van een numerus fixus niet tot een enorme toestroom van studenten leidt; de meesten hebben op dit moment al een andere keuze gemaakt, is de verwachting.
Een tussenvoorstel van de kant van de opleidingen om de numerus fixus niet op te heffen maar het aantal toelatingen te verhogen was onuitvoerbaar, laat Van Kalmthout weten: ‘In april moet je als instelling een beslissing nemen over het al dan niet laten doorgaan van de zelfgekozen fixus. Op dat moment kun je niet de hoogte van de fixus meer aanpassen.’

Intussen heeft het docententeam van CMD een ‘brief met eisen’ aan de Raad van Bestuur gericht. Daarin wordt stelling genomen tegen de afschaffing van de numerus fixus.
Het team vreest dat goed onderwijs geven in het gedrang komt, omdat de persoonlijk aandacht voor de student minder wordt. De opstellers van de brief vragen aan de Raad van Bestuur hoe men dit denkt te gaan oplossen.
De briefschrijvers willen vóór maandag 12.00 uur een reactie. (FG, PM)

(bijgewerkt: 27 mei 2005, 10.00 uur)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?