Terug naar overzicht

Fontys-voorzitter: ‘Universiteiten bij de les?’

Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen, snapt niet waarom sommige universiteiten zich opwinden over het werven van promovendi door het hbo. ‘Ik denk wel dat die reacties meer zeggen over de universiteiten dan over het hbo en ik vraag me af of men wel bij de les is.’

Deze week toonde Yvonne van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, zich verbolgen over de 31 promotieplaatsen die Fontys twee weken geleden in een advertentie openstelde. Ook de Universiteit van Amsterdam reageerde negatief.
Maar volgens Verbraak is er niets mis met de campagne. Via de website van Fontys laat hij weten: ‘Fontys wil het niveau van haar docenten upgraden omdat we ons onderwijs naar een hoger niveau willen brengen en omdat we beter toegepast onderzoek willen doen. Daarom willen we het aantal gepromoveerde docenten verhogen. Dat is allemaal vastgelegd in de Prestatieagenda 2005 die op 18 mei is ondertekend door het ministerie van OCW en de HBO-raad. Iedereen kan dat weten.’
De voorzitter wijst verder op Ruttes plannen voor de nieuwe hoger-onderwijswet, waarin het ‘professional doctorate’ mogelijk wordt. Een doctoraat die door hogescholoen verleend kan worden. Voorwaarden zijn: gekwalificeerde docenten en goed opgetuigde lectoraten en goed toegepast onderzoek van niveau. ‘Om dat soort doelen te halen trekken we jonge promovendi aan. Daarmee overtreden we geen enkele regel’, aldus Verbraak.

Fontys werkt voor de realisering van het plan samen met de universiteiten van Tilburg, Eindhoven en Leiden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?