Terug naar overzicht

Fontys werft promovendi 

Met een flinke wervingscampagne probeert Fontys 31 promovendi aan te trekken. Afgelopen zaterdag riep een fullpage krantenadvertentie gegadigden op zich te melden.
Fontys wil met de promovendi de kwaliteit van het docentencorps een nieuwe impuls geven. Voor de operatie is samenwerking met universiteiten noodzakelijk. In de toekomst hoopt de instelling de doctorstitel zelf te mogen verlenen.  

‘In principe kan iedereen promovendi opleiden. Nu kan dat alleen in samenwerking met een universiteit’, legt collegevoorzitter Norbert Verbraak uit. ‘In Nederland gebeurt het heel weinig dat promovendi niet aan de universiteit zelf werken.’
Verbraak vindt dat er in het hbo niet genoeg gepromoveerden rondlopen. Zijn eigen instelling scoort op dit punt een onvoldoende, vindt hij. ‘Om het niveau van ons onderwijs en onderzoek te waarborgen, willen we uiteindelijk dat ongeveer een derde van ons docentencorps is gepromoveerd. Voor de huidige operatie gaan we samenwerken met onder meer de Universiteit van Tilburg, de Universiteit Leiden en de TU Eindhoven.’
De operatie is eens te meer noodzakelijk door de rol die het hbo tegenwoordig speelt op het gebied van toegepast onderzoek. Verbraak: ‘Promovendi zijn belangrijk voor het onderzoek dat onze lectoren verrichten. In sommige gevallen kan een lector als promotiebegeleider optreden, omdat hij ook een functie heeft aan een universiteit.’
Het steekt Verbraak dat hogescholen zelf geen promotierecht hebben. ‘Het is de discriminatie die voortvloeit uit het binaire stelsel. Ik ben niet tegen binariteit, maar dan hebben we wel professionele masters nodig, en promotierecht.’
Het hbo heeft het tij mee, zo lijkt het. Staatssecretaris Rutte neigt ertoe om het voor hogescholen mogelijk te maken zelf promotietrajecten uit te zetten. Fontys wil dat niet morgen al geregeld zien, maar over vijf of tien jaar moet het mogelijk zijn. Verbraak: ‘Het is te hopen dat de conservatieve krachten in Den Haag er geen stokje voor steken. Ik denk dat het er uiteindelijk wel doorkomt, omdat goed hbo nodig is om aan de internationale doelstellingen te voldoen. Als je hogescholen in hun mogelijkheden beperkt, moeten we straks concurreren met landen als Albanië.’  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?