Terug naar overzicht

Geld voor betere stagekansen allochtone student

Staatssecretaris Rutte stelt geld beschikbaar om allochtone studenten eenvoudiger aan een stageplaats te helpen. ‘We moeten vechten tegen de trend dat je de meeste kans hebt op een baan of stageplaats als je Jansen of De Vries heet’, zei de bewindsman tijdens de uitreiking van de ECHO-awards, de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor allochtoon talent. 
Voor het stimuleren van gelijke kansen voor allochtoon talent stelt Rutte daarom 300.000 euro beschikbaar, al eist hij dat ook het bedrijfsleven de portemonnee trekt. Daarnaast reserveert het ministerie van OCW anderhalf miljoen voor prestatieafspraken met hogescholen en universiteiten om meer allochtone studenten op te leiden en om iets aan de hoge uitval van deze groep te doen. 

Afgelopen vrijdag zette Echo vier allochtone studenten in het zonnetje. De aanmoedigingsprijs in het hbo ging naar Yomi  Hitijahubessy, studente aan de opleiding Moderne dans van de Theaterschool in Amsterdam. In het WO werd Al al Hadaui van de Universiteit Leiden onderscheiden. Hij is student Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. 
De Bètatechniekaward en de ICT-Award gingen beiden naar studenten van de TU Delft. Raha Alikhanbagi (Lucht- en ruimtevaarttechniek) kreeg de bètaprijs, Nitesh Bharosa (Techniek, bestuur en management) kreeg de ICT-award.  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?