Terug naar overzicht

Handtekeningenactie tegen bezuinigingen op techniekopleidingen

De extra bijdrage die het rijk betaalt voor techniekstudenten moet ten goede komen aan de betreffende opleidingen. Dat schrijft Teun van de Berg, derdejaarsstudent Informatica in Den Bosch, in een brief aan de studenten van de Academie voor Industrie & Informatica. Hij roept daarom op tot een handtekeningenactie.

De derdejaarsstudent, die lid is van de academieraad, maakt zich zorgen over het nieuwe budgetmodel dat de Raad van Bestuur wil invoeren. Met het nieuwe budgetmodel krijgen de academies financiering op basis van het aantal studenten, ongeacht de soort opleiding. Wel ontvangen de technische academies in het nieuwe regime apart gelden voor de laboratoria. ‘De extra gelden die Avans Hogeschool van de overheid krijgt, gaan al voor een deel naar andere opleidingen. Dat is niet erg, maar het geld dat overblijft voor technisch onderwijs wordt nog minder’, zegt Teun.
Hij vreest dat de bezuinigingen ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. ‘Als student moeten we dat niet slikken. Met de handtekeningenactie laten we zien dat we het niet eens zijn met de Raad van Bestuur.’
Studenten die de actie ondersteunen, kunnen tot vrijdag 10 juni hun handtekening zetten op de lijst die bij het secretariaat van de Academie voor Industrie & Informatica ligt. De handtekeningen gaan met een brief naar de Raad van Bestuur.

Ook de academieraden van de zes technische academies vinden dat de extra bekostiging voor techniekstudenten die Avans Hogeschool van het ministerie ontvangt ten goede moet blijven aan de betreffende academies. Een paar weken geleden hebben ze in een brief de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevraagd dit onderdeel van het budgetmodel af te keuren. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?