Terug naar overzicht

Harry Koopman aangeslagen maar strijdbaar

‘Wij zijn vreselijk geschrokken en ontdaan.’ Bestuurvoorzitter Harry Koopman liet tijdens de persconferentie vanmiddag zien dat de claim van meer dan 20 miljoen hem hoog zit.

‘Slapeloze nachten’ heeft hij ervan gehad. ‘Zie ik het wel goed? Ik heb het er veel met deskundigen over gehad.’ Maar zijn conclusie over het rapport Schutte staat onverkort overeind: ‘We zijn een goede hogeschool en verdienen dit niet. Het is buiten alle proporties.’ En strijdbaar: ‘Staatssecretaris Rutte neemt straks positie. Dan kunnen we ons eindelijk na vier jaar gaan verzetten. De rechter mag het dan zeggen.’ Vraag: tot aan de Raad van State? Antwoord: ‘Reken maar!’
Al sinds vorig jaar 1 april, toen Schutte het voorlopige rapport over Avans Hogeschool publiceerde stond het voor Koopman vast: dit laat hij niet over zijn kant gaan. Hij lijkt zelfs enigszins opgelucht dat hij nu eindelijk aan zet is. Want al die tijd dat de achtereenvolgende onderzoeken liepen, nu al drieëneenhalf jaar, heeft hij op de eindconclusies moeten wachten.
Terugkijkend stelt hij vast dat de commissie Schutte maar één kleine casus heeft ingetrokken. Hij vindt ook dat op het uitvoerige verweer van Avans in het rapport maar zeer summier is ingegaan. ‘Schutte baseert zich in zijn conclusies voor enkele miljoenen éénzijdig op foute gegevens van de onderzoekers. Wij hebben daarop gewezen. Maar je krijgt het gevoel dat elk verweer onmiddellijk door deze commissie wordt weggewuifd. Misschien moeten we Rutte maar waarschuwen, dat hij zich dreigt te baseren op een rapport waarvan de feiten niet kloppen.’

Koopman zegt zich door de onwrikbare houding van Schutte in zekere zin door gesterkt te voelen. ‘Vandaag is gebleken, dat de commissie Schutte en Avans Hogeschool fundamenteel van mening verschillen over de interpretatie van de wet- en regelgeving. Dat betekent dat Avans op de ingeslagen weg voortgaat.’
Een voorbeeld: ‘Wij zitten vlak aan de grens. Als we vanuit Breda een docent tegen kilometervergoeding naar Antwerpen laten rijden om les te geven aan Belgische studenten, mag dat niet van Schutte. Als we een bus vol met studenten uit Antwerpen hier halen, is er niks aan de hand.’
Tachtig procent van de claim is volgens Koopman terug te voeren op twee problemen: onderwijs op meerdere lesplaatsen en studenten die niet de volledige vier jaar studietijd op de lesplaats vertoefden. Over de winstkansen in een procedure is hij optimistisch: ‘Die tachtig procent halen we altijd. Het kan niet zo zijn dat dat niet lukt.’ En voor die andere twintig procent is hij ook niet bang.

Een journalist vraagt of hij ooit heeft overwogen het bijltje erbij neer te gooien en op te stappen. Antwoord: ‘Nee. Wie moet het dan doen? Dat is mijn eer te na. We deden goede dingen en dat zal ik laten zien ook.’ (GR,FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?