Terug naar overzicht

Hbo-studenten minder snel klaar

Het studietempo in het hbo is licht gedaald. Na vijf jaar heeft krap de helft zijn diploma op zak. Dat percentage lag enkele jaren geleden een paar procent hoger. Vrouwen doen het nog altijd stukken beter dan mannen.
Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de HBO-raad. De oorzaak van het lagere studietempo valt niet direct uit de getallen af te leiden: slechte begeleiding en hoge eisen kunnen immers beide voor vertraging zorgen.

Van de mannen die in 1999 aan hun hbo-studie begonnen, was na vijf jaar 43 procent klaar. Vier jaar eerder bedroeg dat percentage nog bijna 47. De vrouwen van 1999 blijven nu steken op een rendement van 56,3 procent, terwijl dat percentage vier jaar eerder ruim twee procent hoger lag.
Ook acht jaar na aanvang van de studie is het verschil groot: dan heeft slechts iets meer dan de helft van de mannen zijn diploma op zak, tegenover bijna tweederde van de vrouwen. De rendementen na acht jaar lijken iets te stijgen – en weer vooral onder vrouwen.

Onder niet-westerse allochtonen is het rendement veel lager: minder dan een derde haalt het diploma binnen vijf jaar. Ook onder deze groep is een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Van niet-westerse mannen die in 1999 zijn begonnen met hun studie heeft bijna een kwart zijn diploma na vijf jaar. Onder vrouwen is dat 37 procent. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?