Terug naar overzicht

Jurriënne Ossewold verlaat opleiding: ‘CMD is geen cash cow’

Het afschaffen van de numerus fixus bij de opleiding Communication and Multimedia Design in Breda is voor opleidingshoofd Jurriënne Ossewold reden om op te stappen. ‘Dit gaf de genadeslag. Maar ik ben al langer ontevreden over de bureaucratisering binnen Avans Hogeschool.’

Visie op het vak en kwalitatief ontwerponderwijs geven, zijn volgens het opleidingshoofd de pijlers van Communication and Multimedia Design (CMD). Dat kan niet als de studenten niet meer vooraf geselecteerd worden en iedereen wordt toegelaten, wat gebeurt als de numerus fixus wordt afgeschaft.
‘We waren al halverwege de selectie. Bovendien heb ik mensen op de open dag gezegd dat wij dankzij de numerus fixus kwalitatief goed kunnen zijn.’ Om toegelaten te worden moeten belangstellenden eigen werk laten zien, krijgen ze opdrachten en een motivatiegesprek.
Het schrappen van de toelatingseisen betekent ook dat er veel meer studenten komen, tussen de 250 en 300 in plaats van 150. Daar heeft CMD volgens Ossewold de faciliteiten niet voor. ‘Er is gebrek aan huisvesting en vakdocenten. Dit onderwijs is niet ingesteld op grote groepen en goede vakdocenten zijn heel moeilijk te vinden.’ Zij denkt dat er bovendien geen werk is voor zoveel studenten. ‘De creatieve industrie is niet zo groot.’
Ossewold heeft al langer problemen met ‘de bureaucratisering binnen Avans’. ‘De school wil algemene onderwijsmodellen aan alle studenten opleggen. Ik geloof daar niet in. Je kunt niet alle opleidingen over één kam scheren.’
CMD staat volgens het opleidingshoofd voor creativiteit en vernieuwing. ‘Avans zegt dat ze ook wil vernieuwen, maar ik zie dat het alleen maar over geld gaat. Als CMD wordt gebruikt als cash cow, dan wil ik daar niet aan meewerken.’
Ossewold lichtte maandag 23 mei de medewerkers in over haar vertrek. Volgens docent Reinder Rustema was het druk. ‘Iedereen was gekomen, ook vanuit Amsterdam.’ Volgens de docent waren zijn collega’s heel kritisch en betreuren velen het vertrek van het opleidingshoofd. Ook Rustema zelf vreest voor de kwaliteit van opleiding als Ossewold weg gaat. ‘Zij begrijpt waar wij mee bezig zijn.’ Hij stapt op. ‘Ik wil de ouderejaars nog wel helpen met afstuderen, maar dan ben ik weg.’
Studenten kregen vanmiddag het nieuws te horen tijdens een bijeenkomst om 12.45 uur.
Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, wil nog niet reageren omdat ‘de zaak nog in onderhandeling’ is. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?