Terug naar overzicht

Minder uitval in het hbo

Na acht jaar is 58 procent van de hbo-studenten klaar met zijn opleiding. Twee lichtingen eerder was dat nog 56,6 procent, blijkt uit cijfers van de HBO-raad. De ervaring leert dat de overige studenten nagenoeg allemaal zijn uitgevallen.

De kunstopleidingen hebben traditioneel het laagste rendement. Om en nabij de helft van alle kunststudenten maakt de opleiding af. Hekkensluiter is de Design Academy in Eindhoven, waar slechts 45 procent binnen acht jaar slaagt. Een uitzondering is de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie, die 62 procent rendement haalt.
Een kleine groep hogescholen krijgt het voor elkaar om meer dan zeventig procent van hun studenten te laten afstuderen. Daaronder zitten vooral kleine hogescholen, zoals de Christelijke Agrarische Hogeschool en de Christelijke Hogeschool de Driestar. Eenzaam aan de top staat de hotelschool in Den Haag, die als enige boven de tachtig procent uitkomt.

Bij de meeste grote hogescholen, waaronder Avans, schommelt het rendement rond de 55 procent. De Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool Zuyd steken er een klein beetje bovenuit met een rendement van 61,5 procent.

Opvallend is de sterke daling bij enkele pabo’s. Landelijk gezien blijft het pabo-rendement stabiel, maar bijvoorbeeld de Katholieke Pabo Zwolle en Fontys Pabo in Eindhoven dalen scherp met respectievelijk tien en twaalf procent. Daar staat een stijging tegenover bij enkele grote en kleine pabo’s van de Hanzehogeschool Groningen, de Gereformeerde Hogeschool en Fontys ‘s-Hertogenbosch.
Ook de pabo’s van Inholland doen het bijna vijf procent beter. Zij komen uit op 66,4 procent afgestudeerden na acht jaar. Dat is opvallend, omdat Inholland in het totaaloverzicht een procent inlevert.

Over het algemeen is de sterkste stijging bij de agrarische studies te zien, waar nu zo’n vijfenzestig procent zijn diploma haalt. De opleidingen voor de gezondheidszorg staan echter nog altijd bovenaan. Daar slaagt bijna zeventig procent. Naast de kunstopleidingen staat economie onderaan, met iets meer dan de helft van de studenten die de opleiding afmaakt.
De rendementscijfers zijn niet hetzelfde als kwaliteitscijfers. Als er veel studenten afstuderen, kan dat immers door goede begeleiding komen, maar ook door lage normen.

Vorige week bleek dat het studietempo in het hbo licht is gedaald. Na vijf jaar heeft krap de helft zijn diploma op zak. Dat percentage lag enkele jaren geleden een paar procent hoger. Of dat zijn weerslag zal hebben op de uiteindelijke uitval van studenten, is afwachten. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?