Terug naar overzicht

Onderwijsraad: hbo-lectoren voorbeeld voor roc en universiteit

De hbo-lectoraten leveren een goede bijdrage aan de kennisinnovatie. De Onderwijsraad pleit daarom voor vergelijkbare ‘lectorachtige’ functies in de bve-sector en het wetenschappelijk onderwijs. 
In de strijd tegen de ‘kennisparadox’ – veel nuttige kennis blijft op de plank liggen – wil de Onderwijsraad dat onderwijsinstellingen meer hun best gaan doen om de kloof met bedrijven en maatschappelijke organisaties te verkleinen. De hbo-lectoren doen dit al, maar die moeten volgens de Onderwijsraad wel meer naar buiten treden en de ‘kenniskringen’ die ze binnen hun instelling hebben opgebouwd aanvullen met ‘innovatiekringen’.  
Ook de universiteiten zouden hun onderzoeksresultaten beter kunnen uitventen. De bve-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) heeft vanouds al veel binding met het regionale werkveld. Maar ook hier kunnen innovatiekringen, aangevoerd door een coördinerende docent of lector, meerwaarde geven. 

De Onderwijsraad pleit er voor om een deel van de via het paasakkoord vrijgekomen innovatiegelden te gebruiken voor het opbouwen van innovatiekringen en de daarmee verbonden lectorale functies. Daarnaast adviseert de raad de oprichting van een werkgroep die de rol van het onderwijs bij innovatie specifiek gaat onderzoeken.  (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?