Terug naar overzicht

Onderzoeksfunctie hbo-lectoraat nog in de kinderschoenen

Het gaat goed met de lectoraten op hogescholen. Ze hebben in korte tijd een herkenbare positie verworven. Maar hun onderzoeksfunctie moet dringend worden verbeterd, blijkt uit een evaluatie.
‘De inbedding van lectoraten in hogescholen verloopt goed. Lectoren vervullen een spilfunctie in de omslag van de hogeschool naar een kennisinstituut’, concludeert de Stichting Kennisontwikkeling (SKO) bij de aanbieding van het rapport ‘Succesfactoren voor lectoraten in het hbo’ aan de HBO-raad. Het rapport is optimistisch van toon, maar verhult niet dat er nog een lange weg te gaan is.

Steeds meer lectoraten ontwikkelen activiteiten die voldoen aan alle hoofddoelen: onderwijs, professionalisering van docenten, kenniscirculatie en onderzoek. De commissie die het onderzoek uitvoerde, is zeer positief over de competenties en het enthousiasme waarmee lectoren hun taak uitoefenen. Alleen de onderzoeksfunctie van de lectoraten laat nog veel te wensen over.

Het rapport pleit voor de ontwikkeling van kwaliteitsbeoordeling van onderzoek. De onderzoeksvaardigheden van leden van een kenniskring zijn vaak onder de maat. Een collectief investeringsplan zou de kwaliteit van de staf moeten verhogen.

Ook het verkrijgen van voldoende financiële middelen uit externe onderzoeksopdrachten blijkt lastig. SKO stelt de HBO-raad voor met OCW overleg te voeren over structurele financiering van de onderzoeksfunctie van lectoren. Verder is overleg nodig met MKB-Nederland om vraag en aanbod sneller en beter bij elkaar te brengen. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?