Terug naar overzicht

Pensioenstraf voor hoge opleiding?

‘Een bizar idee. Mooie luchtballon.’ Cao-onderhandelaar Arno Lammeretz van ambtenarenbond AbvaKabo ziet helemaal niets in het Britse advies om hoger opgeleiden pas met 70 jaar met pensioen te laten gaan.
Het voorstel aan de Britse regering is een antwoord op de dreigende pensioencrisis. Ongeschoolde werknemers zouden op hun 65-ste met pensioen blijven gaan. Maar hoger opgeleiden beginnen later met werken en leven gemiddeld vijf jaar langer. Daarom kunnen zij ook best vijf jaar langer doorwerken, redeneert de adviescommissie.

Lammeretz gruwt van het idee. ‘Dat wordt veel te ingewikkeld. Wat te doen met de selfmade (wo)man die op een hoge positie zit? Het zou enorm veel verwarring en bureaucratie opleveren.’ Bovendien vindt hij 65 jaar al een ‘heel mooie leeftijd’. ‘De flexibele pensionering die we nu hanteren leidt er vanzelf al toe dat sommige hoger opgeleiden ervoor kiezen om later dan op hun 62-ste met pensioen te gaan.’

Minister Brinkhorst van Economische Zaken pleit regelmatig voor verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij noemde 67 jaar, maar dat is nog geen kabinetsbeleid. (OvB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?