Terug naar overzicht

Personeel & Arbeid Breda opgelucht over positief advies

De voltijd- en deeltijdopleiding Personeel & Arbeid in Breda hebben van de accreditatiecommissie een goede beoordeling gekregen. Tot opluchting van academiedirecteur Harrie van Beek.

Gemiddeld had elke van de zes onderdelen een voldoende, waarmee de opleidingen niets in de weg staat om geaccrediteerd te worden. Dit ‘keurmerk’ hebben al opleidingen nodig die door de overheid bekostigd worden. Onlangs verscheen de conceptrapportage van het onderzoek van het visitatiepanel.
Van de 21 deelfacetten die werden beoordeeld had de voltijdopleiding twee onvoldoendes en de deeltijdopleiding drie. Beide kregen ook twee keer een goed. De andere facetten kregen een voldoende.
Voor het niveau kregen beide opleidingen de beoordeling ‘goed’. Studenten die van deze opleidingen komen zijn professionele P&A’ers, aldus het panel. De ‘duur van de opleiding’ is ook ‘goed’.
Kritiek was er bij de voltijdopleiding op het competentiegericht onderwijs. Dat valt tegen. Er wordt relatief veel klassikaal lesgegeven, de studenten worden niet aangezet tot ondernemen en opdrachten worden vaak voorgekauwd. De opleiding had dat zelf ook al geconstateerd. Verbetering wordt onder meer verwacht van de start met de mini-onderneming en het invoeren van portfolio’s.
De voltijdopleiding krijgt ook kritiek op de praktijkgerichtheid van de docenten. De bedrijfservaring van de meeste medewerkers stamt van vóór 1995. ‘Geen verrassing’, aldus Harrie van Beek, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management, waar de voltijdopleiding onder valt. Er zijn al tal activiteiten gepland om hierin verbetering te brengen, zoals self-assesments. Ook wil de academie meer gastdocenten gaan inzetten.
Terwijl de docenten van de voltijdopleiding te weinig praktijkkennis hebben, ontbreekt het bij de deeltijddocenten volgens het panel nogal eens aan didactische vaardigheden.
Van Beek is opgelucht met het behalen van dit resultaat. P&A stond er lange tijd niet zo goed voor. In studentenenquêtes bungelt de opleiding steevast onderaan. Het aantal aanmeldingen liep terug. ‘Het team heeft hier hard voor gewerkt. We herkennen ons in dit rapport en kunnen ons in hoofdlijnen vinden in de kritiek. Nu kunnen we verder.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?