Terug naar overzicht

Raad van Bestuur schort ondertekening arbeidscontracten op

De Raad van Bestuur van Avans Hogeschool betreurt het dat er onduidelijkheden zijn over de nieuwe arbeidscontracten en dat ‘verkeerde brieven’ zijn gestuurd. De deadline voor ondertekening van de overeenkomst is voorlopig opgeschort.

Dit schrijft de raad vandaag in een e-mail aan alle medewerkers.
De raad voert op het moment overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) over de nieuwe arbeidscontracten. Voorlopig zijn alle acties van de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) opgeschort. Er komen geen ‘herinneringsbrieven’ meer, is te lezen in de brief.
Wie al getekend heeft voor een functie uit het functieboek waarvoor de GMR bij nader inzien geen instemming verleent, krijg hierover bericht. De GMR moet het functieboek, waarin alle functies binnen Avans beschreven staan, namelijk nog goedkeuren. Werknemers die nog niet getekend hebben, kunnen verdere berichtgeving afwachten.
De GMR heeft eind april bij de Raad van Bestuur aangedrongen op uitstel van de ondertekening, naar aanleiding van vragen die bij de GMR binnenkwamen. Bovendien wekte de ‘herinneringsbrief’ van DPAO aan werknemers die nog niet getekend hadden, wrevel. Vooral omdat daarin een ultimatum werd gesteld voor ondertekening. Als men vóór die datum niet had gereageerd zou de overeenkomst automatisch van kracht zijn. Ook personeel dat bezwaar had gemaakt, kreeg deze brief, terwijl het bezwaar nog niet altijd was afgehandeld.
Alle medewerkers van Avans Hogeschool hebben een nieuw arbeidscontract aangeboden gekregen, vanwege de reorganisatie en de fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Namen en diensten veranderden daardoor. In een aantal gevallen kregen werknemers ook een andere functie. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?