Terug naar overzicht

Rutte komt hbo tegemoet

Hogescholen mogen meer bekostigde professionele masters gaan aanbieden. Bovendien trekt OCW 20 miljoen euro uit om hbo-opleidingen aantrekkelijker te maken voor mbo’ers en jonge werkenden.

Dat hebben staatssecretaris Rutte en HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra gisteren afgesproken. De hogescholen spelen een sleutelrol bij de verhoging van de deelname aan het hoger onderwijs. Volgens de Lissabon-doelstellingen moet de helft van de jongeren in 2010 een opleiding volgen in het hoger onderwijs.
Omdat de meeste vwo’ers en havisten al doorstromen naar universiteit of hogeschool moet de groei uit het mbo komen, en van mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt. Voor die laatste groep moeten maatwerktrajecten worden uitgezet, waarbij rekening gehouden wordt met de kennis die in de beroepspraktijk is opgedaan. OCW stelt hiervoor tot 2008 twintig miljoen euro beschikbaar.

Staatssecretaris Rutte lijkt bovendien niet doof voor de klacht van het hbo dat er nauwelijks financiële ruimte is voor professionele masters: het ministerie onderzoekt samen met de sector of het aantal bekostigde masteropleidingen kan worden uitgebreid.
Om de kwaliteit van het onderwijs op hogescholen een impuls te geven, is afgesproken dat meer hbo-docenten een promotietraject doorlopen. Voor volgend jaar worden tenminste veertig plaatsen gecreëerd, in 2009 moeten tweehonderd docenten zo’n traject doorlopen. Het is de bedoeling dat deze promovendi zich concentreren op het toegepast onderzoek waarmee het hbo sinds een paar jaar zijn positie in de kenniseconomie uitbreidt.
Ten slotte wordt bekeken hoe de band tussen het hbo en het bedrijfsleven kan worden versterkt. Het is de bedoeling dat hogescholen hun kennis om gaan zetten in concrete innovaties voor het bedrijfsleven. Ook daarvoor wordt geld vrijgemaakt, al is nog niet duidelijk hoeveel. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?