Terug naar overzicht

Samenwerking Stichting Valkenhorst en Sociale Studies 

Stichting Valkenhorst en de Academie voor Sociale Studies gaan nauwer samenwerken. Daarvoor ondertekenen zij vanmiddag een convenant.  

Een voormalige cliënt van deze opvang voor vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, gaat tijdens de bijeenkomst vertellen over zijn ervaringen. Rick Kwekkeboom, lector Vermaatschappelijking van de zorg, houdt een inleiding over de samenwerking tussen onderwijs en praktijk met de titel ‘Samen wijzer’. Ook academiedirecteur Paul Appel en Netty Visser, directeur van de Valkenhorst, komen aan het woord.

Bij de opvang van Stichting Valkenhorst wonen gemiddeld ruim negentig vrouwen en kinderen. Het centrum bestaat uit een crisisopvang, twee leefgroepen, vijftien woonunits, een afzonderlijke meidengroep en voorzieningen voor kinderen.
Door de samenwerking hopen de partijen de kwaliteit van zowel hulpverlening als onderwijs te verbeteren. Medewerkers van Valkenhorst kunnen bijvoorbeeld gastcolleges geven bij Sociale Studies en het is de bedoeling strakkere afspraken te maken over stage- en afstudeerplekken. Er is ook al het idee om bij een eerstvolgende teamdag bij de instelling een onderdeel door studenten en docenten van Sociale Studies te laten verzorgen.

De convenantsluiting vindt plaats bij Avans Hogeschool aan de Hogeschoollaan in Breda en duurt van 15.00 tot 17.30 uur. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?