Terug naar overzicht

Schutte legt claim van 20,7 miljoen bij Avans

Avans Hogeschool moet 20,7 miljoen euro terugbetalen aan onterecht verkregen overheidsbekostiging. Dat staat in het rapport van de commissie Schutte (de ‘commissie Rekenschap’), dat vanmiddag is gepubliceerd. De Raad van Bestuur tekent bezwaar aan.

In een brief vanmiddag aan alle Avansmedewerkers noemt de Raad van Bestuur het advies ‘ronduit schokkend’. De Raad van Bestuur noemt in de brief een bedrag van 19,4 miljoen. Daar komt volgens het rapport Schutte nog 1,3 miljoen bij, het bedrag dat al eerder werd vastgesteld over het begrotingsjaar 1999.
Avans is daarmee de hogeschool die het na één na hoogste bedrag moet terugbetalen. Alleen de Hogeschool van Amsterdam moet meer betalen: 25 miljoen (vier miljoen minder dan aanvankelijk werd gedacht).
Om 16.00 uur houdt bestuursvoorzitter Harry Koopman in Tilburg een persconferentie. Morgen en overmorgen zijn er bijeenkomsten voor medewerkers op de drie locaties Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Via het e-mailadres infoschutte.rvb@avans.nl kunnen medewerkers vragen stellen over dit onderwerp. En op blackboard is voor dit doel de community ‘Schutte’ opgericht. De studenten worden in de loop van de week via de academies ingelicht.

De commissie Schutte baseert haar oordeel op onderzoek naar inschrijvingen en bekostiging in de periode 1 oktober 1996 tot 1 oktober 2002. Een jaar geleden publiceerde de commissie een tussenrapport. Daarin werd een vervolgonderzoek naar sommige hogescholen, waaronder Avans, aangekondigd. In het hoofdstuk over Avans was toen al sprake van mogelijk 9,5 miljoen euro onterecht verkregen bekostiging. Een groot deel daarvan had betrekking op de inschrijving van buitenlandse studenten. Op grond van de verdediging van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool besloot de commissie de aard van die inschrijvingen nader te onderzoeken. Het vervolgonderzoek leidt nu tot een bedrag dat ruim tweemaal zo hoog is: 20,7 miljoen.

De Raad van Bestuur heeft in de begroting voor 2005 een voorziening opgenomen van 5 miljoen euro voor een mogelijke claim. Bij herhaling heeft het laten weten dat ook hogere bedragen uit de reserves kunnen worden opgebracht. Het eigen vermogen van Avans Hogeschool bedraagt circa 65 miljoen euro.
Dat betekent echter geen erkenning van de claim. Integendeel: op 6 april liet de Raad van Bestuur in een rondschrijven aan de medewerkers weten: ‘Of het uiteindelijke standpunt nu resulteert in een terugvordering van bijvoorbeeld 5 miljoen euro, 10 miljoen euro of 25 miljoen euro, de Raad van Bestuur ziet de uitkomst van de juridische toetsing met vertrouwen tegemoet.’ In de brief van vandaag werd dit herhaald. (FG/PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?