Terug naar overzicht

Staande ovatie voor Jurriënne Ossewold

Opleidingshoofd Jurriënne Ossewold kreeg vanmiddag een staande ovatie van ‘haar’ studenten. Hen vertelde zij in een overvol auditorium dat zij de opleiding Communication & Multmedia Design in Breda gaat verlaten. Docenten en studenten willen actie gaan voeren.

Zoals Punt eerder vandaag schreef, is Ossewold het niet eens met het afschaffen van de numerus fixus voor Communication & Multimedia Design (CMD). Zij vreest een grote toeloop en de opleiding is daar facilitair niet op berekend. Bovendien is ontwerponderwijs volgens haar niet geschikt om in grote groepen te geven. Ze is bang voor kwaliteitsverlies, ook omdat studenten met het wegvallen van de numerus fixus niet meer inhoudelijk worden geselecteerd. Probleem is ook dat er niet voldoende werk zou zijn voor zoveel CMD-studenten.
Gisteren vertelde zij dat haar medewerkers en vandaag de studenten in het auditorium van de kunstacademie aan de Beukenlaan. CMD-studenten hebben zowel aan de Lovensdijkstraat als de Beukenlaan les. Zeker tweehonderd studenten kwamen hier op af. ‘Ontslag nemen is het krachtigste signaal dat ik tegen deze maatregel kan geven’, zei ze tegen de studenten.
Na haar speech spraken de docenten Wim Goossens en Michel Gutlich. Zij riepen de studenten op samen met hen actie te gaan voeren. Ze willen daarvoor binnenkort bij elkaar komen. Goossens: ‘Deze maatregel is niet te snappen en dodelijk voor de opleiding.’ Gutlich: ‘We zitten nu al krap. Straks hebben we nog minder tijd voor projectbegeleiding en minder free space om bijvoorbeeld tentoonstellingen te houden.’
Een student vroeg zich af of hij nu niet beter een andere opleiding kan gaan zoeken. Ossewold reageerde dat dat niet nodig is. ‘Jullie groepen worden niet verdubbeld. Het probleem geldt vooral de nieuwe eerstejaars.’
Een ander wilde weten of zijn diploma nu minder waar werd. ‘Als de kwaliteit te veel verwatert wel’, aldus het scheidende opleidingshoofd.
Wie gaat Ossewold eigenlijk vervangen, werd gevraagd. Ossewold: ‘In eerste instantie de directie van de Academie voor ICT en Media (waar CMD onder valt) en het coördinatieteam binnen CMD.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?