Terug naar overzicht

Te veel studiebeurzen uitgekeerd 

Onder verantwoordelijkheid van OCW is vorig jaar minstens 9,8 miljoen euro studiefinanciering te veel uitgekeerd. Dat staat te lezen in het jaarlijkse rapport over de begrotingscontrole die de Algemene Rekenkamer uitvoert.  
Nog eens 35,2 miljoen euro aan studiebeurzen staat ingeboekt als ‘onzeker’, omdat de IB-Groep de zogenaamde uitwonendencontrole bij ouderejaars nog niet mocht uitvoeren. 

Hoewel de Algemene Rekenkamer het jaarverslag van OCW goedkeurde, maakt de instantie zich zorgen over de manier waarop het ministerie van OCW het agentschap ‘Centrale Financiën Instellingen’ (CFI) controleert. Uitgerekend dit onderdeel van het departement bepaalt de hoogte van de bekostiging van onderwijsinstellingen.
Door ondermaatse interne controle bij het CFI zijn fouten gemaakt bij onder meer het toekennen van voorschotten en de registratie van verplichtingen. De Rekenkamer vermoedt dat het CFI onder druk staat door veranderingen in de organisatie. Overigens zijn de fouten inmiddels rechtgezet. 

De afwikkeling van de ‘hbo-fraude’ valt bij de Rekenkamer in goede aarde. Gehoopt wordt dat het ministerie van OCW lering trekt uit het zelfreinigend onderzoek en het werk van de commissie-Schutte. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?