Terug naar overzicht

Achterban vakbond akkoord met hbo-cao

De nieuwe cao in het hbo wordt door de achterban van de vakbonden gesteund. Dat betekent dat er een einde komt aan de lange zomervakanties. 
 
De vakbonden bereikten in mei een akkoord met de HBO-raad, maar moesten vervolgens de achterban nog overtuigen van het resultaat. Dat kon nog een stevige kluif worden, omdat onder meer de vakantieregeling werd aangepast. Onderwijzend personeel werkte de afgelopen jaren 40,5 uur per week en spaarde daar extra verlofdagen mee, die werden opgenomen in de zomermaanden. Met name de HBO-raad wilde daar van af, omdat het er in de praktijk toe leidde dat hogescholen in de zomer praktisch platlagen. In de nieuwe cao wordt niet langer, maar 40, 38 of 36 uur gewerkt. Verlofdagen sparen is er zodoende niet meer bij.  
Daar staat tegenover dat hbo-docenten hun verlof wel flexibel kunnen opnemen. Ook krijgt iedereen een halve werkweek voor persoonlijke ontwikkeling en 0,6 procent extra salaris met ingang van juli. 

Begin jaren negentig werd de versoberde vakantieregeling ook al eens als onderhandelingsresultaat verdedigd. Toen werden de vakbonden keihard teruggefloten door de achterban en ging het hele feest niet door. Dat is nu anders. Hoewel er wel op de cao wordt gemopperd, is de achterban nagenoeg akkoord. Alleen een massaal ‘njet’ op de laatste raadpleging vandaag kan nog roet in het eten gooien. 

Volgens Arno Lammeretz (Abvakabo-FNV) kwam het de laatste jaren al nauwelijks meer voor dat een hogeschool dicht was in de zomer. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?